ponedeljek, 25. maj 2009

Obračun DDV na računu za električno energijo

Pojasnilo DURS, št. 4230-81/2009-04, 1. 4. 2009

Na vprašanje glede obračuna DDV na računu za električno energijo, na katerem se pojavljata dva prispevka, namenjena za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljenih virov energije in za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, odgovarjamo:

DDV se obračuna na celotno zaračunano vrednost, torej tudi na prispevke.

Več...

Ni komentarjev: