petek, 29. maj 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
za izvrševanje 132. do 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit in 45/08)

Več...

Ni komentarjev: