petek, 29. maj 2009

Pravilnik o programih za integracijo tujcev

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009
na podlagi 4. člena Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08)

S tem pravilnikom se določijo obseg, vsebina in trajanje programov za integracijo tujcev, način in pogoji izvajanja teh programov ter vsebina potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz teh programov.

Namen zagotavljanja izvajanja programov za integracijo tujcev, določenih s tem pravilnikom, je pomoč pri vključevanju oseb, opredeljenih v 3. členu Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08) v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje v Republiki Sloveniji.
Udeležba v programih integracije tujcev je zagotovljena tisti osebi, ki ji pristojna upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v teh programih.

Več...

Ni komentarjev: