torek, 19. maj 2009

Posredovanje pri prodaji delnic in obračunavanje DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-274/2008, 15. 1. 2009

Davčni zavezanec je pri tuji banki, zavezancu za DDV iz druge države članice EU, naročil storitev posredovanja pri prodaji delnic. Izvajalec se je v pogodbi zavezal, da bo poleg finančne storitve, hkrati prefakturirali stroške, ki bodo nastali v zvezi z opravljanjem te storitve (pravne storitve in bagatelne stroške). Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Kako je potrebno obravnavati storitev posredovanja, prefakturirane stroške pravnega svetovanja in bagatelne stroške?

Opravljeno storitev pravnega svetovanja je potrebno obravnavati kot ločeno storitev, od katere se obračuna DDV, razen če se opravljene aktivnosti lahko obravnavajo kot enotna storitev posredovanja. V tem primeru morajo aktivnosti sestavljati posebno celoto, presojano celovito, katere namen je izpolniti specifične in nujne naloge storitve posredovanja. »Bagatelni stroški« se vključijo v vrednost storitve v zvezi s katero so nastali.

Več...

Ni komentarjev: