ponedeljek, 25. maj 2009

Delovna razmerja in zaposlovanje

Zbrali smo kar nekaj aktualnih povezav, povezanih z delovnimi razmerji ter zaposlovanjem.

Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

V pripravi je Zakon o delnem povračilu nadomestila plače pri začasnem čakanju na delo

Subvencioniranje polnega delovnega časa

Zbrali smo nekaj povezav na temo uveljavljanja pravice do delnega subvencioniranja polnega delovnega časa.Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

Debata na forumu: Delno subvencioniranje polnega delovnega časa in REK-1

Zaposlitev delavca, pogodba o zaposlitvi

Iz e-seminarja Pogodba o zaposlitvi in postopek zaposlitve delavca
Kako zaposlimo delavca – seznam opravil

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Splošno o odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Iz Baze znanja (čistopis foruma): Prenehanje pogodbe

Debata na forumu: Odpoved pogodbe za nedoločen čas

Prijava na Zavodu za zaposlovanje

Pravico do denarnega nadomestila lahko uveljavijo samo delavci, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala brez njihove volje ali krivde

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja

Regres in letni dopust

Regres za letni dopust 2009

Debate na forumu:

Zaposlovanje tujcev

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela

Delovna knjižica

Delovna knjižica kot obvezen dokument za prijavo na Zavodu za zaposlovanje

Ni komentarjev: