četrtek, 30. april 2009

Novičke - 6. april 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 6. aprilom 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Podatki za obračun plač za marec 2009

Odvisno in neodvisno opravljanje dejavnosti po ZDDV-1
Pojasnilo DURS, št. 4230-73/2009, 13. 3. 2009

Pripojitev družbe in dokončni odbitni delež DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-284/2008, 30. 1. 2009

Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2008
Davčna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 31. 3. 2009 poslala 518.973 informativnih izračunov dohodnine za leto 2008. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti. Rok za ugovor se bo iztekel 5. maja 2009, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 4. junij 2009, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 20. maja 2009. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo poslan v prvi polovici meseca maja 2009.

Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na kmetiji
Pojasnilo DURS, št. 4251-3/2009, 26. 3. 2009

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika
Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike
Pojasnilo DURS, št. 4230-82/2009-2, 13. 3. 2009

Predlogi zakonov in pravilnikov: DMV, davčni postopek, obrazec za davek na promet nepremičnin

  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

  • Predlog Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

OECD-jevo poročilo o davčnih oazah in finančnih centrih
Po srečanju G20 je OECD predložila podrobno poročilo o napredku finančnih središč po svetu glede izvajanja mednarodno dogovorjenih standardov za izmenjavo podatkov za davčne namene.

Poročilo o gibanju plač za januar 2009
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31.03.2009

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10.06.2008

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2009
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20.02.2009

Popravek osnove za obračun DDV pri pridobitvi blaga zaradi vračila okoljske dajatve
Pojasnilo DURS, št. 4230-33/2009, 2. 3. 2009

Nadomestilo avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje ter DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-319/2008, 19. 1. 2008

Posredovanje pri prodaji delnic in obračunavanje DDV
Pojasnilo DURS, št. 4230-274/2008, 15. 1. 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Informativni dnevi ZPIZa v tujini (v letu 2009)
Predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bodo odgovarjali na vprašanja o pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informativni dan hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja
Če ste uživalec hrvaške pokojnine ali ste bili zaposleni na Hrvaškem in potrebujete informacije o uveljavljanju pravice do hrvaške pokojnine, bodo na vaša vprašanja odgovarjali gostje – predstavniki hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja iz Zagreba.

Informativni dan avstijskega nosilca pokojninskega zavarovanja
Če ste uživalec avstrijske pokojnine ali ste bili zaposleni v Avstriji in potrebujete informacije o uveljavljanju pravice do avstrijske pokojnine, bodo na vaša vprašanja odgovarjali gostje – predstavniki avstrijskega nosilca pokojninskega zavarovanja iz Gradca.

Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV
Pojasnilo MF, št. 423-276/2008/2, 24. 3. 2009

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup delovnih strojev in traktorjev
Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2009-1, 23. 3. 2009

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov v letu 2008
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2009

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predlog nove Tarife nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega registra

Sprememba sklepa glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih organov

Ni komentarjev: