petek, 17. april 2009

Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zav

Vlada je na seji 19. marca 2009 izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski.

Obračunavanje povračil stroškov zdravstvenih storitev med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo je do 30.04.2004 potekalo na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti iz leta 1997 in Dogovora o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski iz leta 1999. Po 01.05.2004, torej z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, državi obeh aktov ne uporabljata več, kajti za reševanje tovrstnih vprašanj sta dolžni neposredno uporabljati Uredbo Sveta (EGS) z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, njeno izvedbeno uredbo in njune nadaljnje spremembe in dopolnitve.

Več...

Ni komentarjev: