ponedeljek, 13. april 2009

Predlaganje obračuna prispevkov za socialno varnost samozaposlenih po zavarovalni podlagi 103 in 104

Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2009, 18. 3. 2009

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo:

I. Način predlaganja obračunov obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene zavarovance, ki so v prijavno odjavno evidenco vključeni po novih zavarovalnih podlagah 103 in 104.

II. Določitev osnove, od katere zavarovanci po podlagah 103 in 104 plačujejo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

III. Posebnosti glede plačevanja prispevkov za posebne primere zavarovanje za zavarovance po podlagi 104.

Več...

Ni komentarjev: