torek, 14. april 2009

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu

Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. 3. 2009

V obravnavanem primeru gre za garantirani certifikat, ki investitorjem ob zapadlosti zagotavlja vračilo glavnice v višini 100 % in garantiran minimalni letni kupon v višini od 2,5 %. Pri tem ima investitor možnost, da glede na razvoj gibanja tečaja košarice delnic prejeti ali vmesni letni kupon 2,5 % p. a. plus minimalni kupon (donos do višine 5 %) ali visok letni kupon 8,5 % p. a. plus minimalni kupon (donos do višine 11 %). V primeru prodaje garantiranega certifikata pred njegovo zapadlostjo, je zavezancu izplačana vrednost garantiranega certifikata po tečaju, ki velja na dan prodaje, poleg tega pa prejme še del natečenih nedospelih obresti iz naslova letnega kupona, ki se obrestuje po 2,5 %. Iz posredovanega primera posla je razvidno, od katere davčne osnove se izračunava dohodnina ob unovčitvi kupona in kako se ravna v primeru odsvojitve certifikata po izplačilu kupona, ko se nekaj obresti že nateče.

Več...

Ni komentarjev: