torek, 28. april 2009

Slovenija uvaja biometrijo prstnih odtisov v potne listine

Vlada je na seji 26. marca 2009 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah, ki ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem postopku. Gre namreč za manj zahtevne uskladitve s pravom Evropske unije. Hkrati je vlada predlagala, da se pripravi in sprejme uradno prečiščeno besedilo Zakona o potnih listinah.

S spremembo zakona vzpostavljamo pravno podlago za izvajanje Uredbe Sveta o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice. Omenjena uredba določa, da je treba v 36 mesecih po sprejetju tehničnih specifikacij za prstne odtise v potne listine uvesti tudi biometrijo dveh prstnih odtisov. Tehnične specifikacije so bile sprejete z Odločbo Komisije 28. junija 2006, zato mora Republika Slovenija začeti izdajati biometrične potne listine s prstnimi odtisi do 28. junija 2009.

Več...

Ni komentarjev: