torek, 07. april 2009

Vlada prejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo

Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev sporazuma bi pomenila zbliževanje dveh držav in prispevek k izboljšanju medsebojnih odnosov.

Najpomembnejši del sporazuma se nanaša na ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Le-ta bo omogočila zavarovancem, ki so del zavarovalne dobe plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v eni od pogodbenic, da ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo sorazmeren del pravic iz tega zavarovanja. Glede na splošno uveljavljen princip seštevanja zavarovalnih dob ima taka oseba prav zaradi tega sporazuma možnost uveljaviti pravico do sorazmernega dela pokojnine v obeh pogodbenicah in pridobiti del pokojnine, za katere so bili plačani prispevki.

Več...

Ni komentarjev: