torek, 14. april 2009

Davčna obravnava poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja

Pojasnilo DURS, št. 42153-18/2009, 16. 3. 2009

1. Kaj pomeni navedba iz pojasnila v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, objavljenega na spletnih straneh DURS in sicer »… dobiček iz poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja, če ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh-2, obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2«?

2. Ali se kot izvedeni finančni instrumenti štejejo vsi ostali izvedeni finančni instrumenti valutnega trgovanja, razen poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja?

3. Ali je fizična oseba obdavčena na kapitalske dobičke, dosežene s promtnim (spot) valutnim trgovanjem?

Več...

Ni komentarjev: