sreda, 22. april 2009

Plačevanje pavšalnih prispevkov za prostovoljne operativne gasilce

Pojasnilo DURS, št. 4250-18/2009, 23. 3. 2009

Zavezanec navaja, da bi v gasilski zvezi radi uredili zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev za posebne primere zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju gasilske dejavnosti. Prosi za usmeritve v zvezi s tem.

Posredovana so bila naslednja pojasnila:

I. Pravne podlage za plačevanje prispevkov za posebne primere zavarovanja prostovoljnih gasilcev.

  • A. Zavarovanje za poškodbe pri delu po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ
  • B. Zavarovanje za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1

II. Obračunavanje prispevkov za posebne primere zavarovanja na obrazcu REK-1b.

Več...

Ni komentarjev: