ponedeljek, 01. februar 2010

Vlaganje zahtevka za vračilo DDV

Pooblaščanje: kdo je lahko pooblaščenec za vlaganje zahtevka za vračilo DDV preko elektronskega portala v Sloveniji?

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko za vlaganje zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU pooblasti drugo osebo. Da lahko pooblaščenec zastopa davčnega zavezanca v postopku vračila DDV v drugi državi članici EU mora pred tem v Sloveniji pridobiti davčno številko (velja za osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj Slovenije) in kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča dostop do elektronskega sistema davčne uprave RS – eDavki. Davčni zavezanec, ki pooblašča za zastopanje v postopku vračila DDV v drugi državi članici drugo osebo, mora izpolniti tudi posebno pooblastilo, namenjeno pooblaščanju v sistemu eDavki.

Ali bo lahko pooblaščenec zastopal hkrati več davčnih zavezancev?

Pooblaščenec lahko v postopku zahtevkov za vračilo DDV zastopa več davčnih zavezancev.

Tudi davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko ima hkrati več pooblaščencev, vendar pa lahko le en pooblaščenec vloži zahtevek za vračilo DDV za posamezno obdobje za posamezno državo članico.

Ali je za pooblaščenca predvidena predložitev določenih dokumentov (na primer pooblastila za zastopanje)? Ali bo treba te dokumente predložiti skupaj z zahtevkom za vračilo DDV?

Davčna uprava RS bo preverjala pooblastila v zvezi s pooblaščanjem za zastopanje v postopkih za vračila DDV v Sloveniji. Pooblaščenci lahko pooblastila pošljejo kot priponke k zahtevku za vračilo DDV. Priporočamo, da se pooblastila priložijo k prvemu zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji.

Več...

Ni komentarjev: