petek, 19. februar 2010

Besedilo Predloga zakona o minimalni plači

Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji dne 28.01.2010 določila besedilo:

- Predlog zakona o minimalni plači

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o minimalni plači obravnavo po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Sprejem zakona po nujnem postopku je potreben zato, da bi zagotovili čimprejšnji sprejem nove višine minimalne plače in s tem preprečili nadaljevanje stiske najslabše plačanih delavcev ter socialne nemire, do katerih bi nezadovoljstvo zaposlenih z veljavno višino minimalne plače lahko privedlo.

Več...

Ni komentarjev: