torek, 23. februar 2010

Smernice OECD za večnacionalne družbe s pojasnili

Smernice OECD za večnacionalne družbe temeljijo na Deklaraciji OECD o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah, h kateri je leta 2002 pristopila tudi Republika Slovenija. Smernice so usklajena priporočila, ki jih vlade podpisnice Deklaracije naslavljajo na večnacionalne družbe v tuji lasti, ki delujejo na ozemlju posamezne države, ali na domače družbe, ki vlagajo v tujino in delujejo kot večnacionalne družbe po merilih OECD.

Več...

Ni komentarjev: