torek, 02. februar 2010

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Vlada je na 63. redni seji, 14. januarja 2010, sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. Predlagani zakon ne posega v načela veljavnega Zakona o trošarinah in v skladu s temi načeli dopolnjuje obstoječe rešitve, cilj zakona pa je z informatizacijo oziroma uvedbo računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov na notranjem trgu v celoti uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko ter zagotoviti stabilne proračunske prihodke pri upočasnjeni gospodarski rasti.

Pretežni del predloga zakona je namenjen uskladitvi z rešitvami, ki jih določa Direktiva o splošnem režimu za trošarino zaradi uveljavljanja računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov, t. i. EMCS, in ki so predvsem tehnične, tako da daje predlog pravno podlago za vzpostavitev EMCS, ki bo na notranjem trgu, torej v državah članicah, začel delovati 1. aprila 2010.

Predlog zakona določa ključne elemente postopka pri gibanju trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z EMCS; določa, kdaj se šteje, da se je gibanje pod režimom odloga plačila trošarine začelo in končalo; določa, da se trošarinski izdelki med državami članicami gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine le, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument; določa uporabo elektronskega »poročila o prejemu« oziroma »poročila o izvozu« za dokaz, da se je trošarinsko gibanje pravilno končalo, s čimer se nadomešča izvod papirnega dokumenta, priloženega dokumentu, ki ga je treba vrniti pošiljatelju v potrditev prejema pošiljke po veljavni ureditvi; določa, da se lahko, kadar ni elektronskih poročil, predloži drug dokaz o pravilnem koncu gibanja; določa postopke, ki jih je treba uporabiti, kadar ni na voljo računalniško podprtega sistema; določa pogoje za skladiščenje ali gibanje trošarinskih izdelkov med državami članicami po sprostitvi v porabo. Predlog zakona še določa, da v Sloveniji še naprej veljajo nekatere določbe o uporabi papirnega postopka za spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Direktivo 92/12/EGS (od 5. do 13. člena).

Več...

Ni komentarjev: