četrtek, 18. februar 2010

Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010

Vlada je na 66. redni seji, 28. januarja 2010, sprejela Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela in jo posredovala za objavo v Uradnem listu RS. Predhodno je predlog uredbe obravnaval Ekonomsko-socialni svet in ga podprl brez pripomb.

Višina kvote delovnih dovoljenj za leto 2010 je za 12.000 delovnih dovoljenj nižja od kvote za leto 2009 oziroma manjša za 50% delovnih dovoljenj. Konec leta 2009 je bila kvota izkoriščena v višini 10.152 delovnih dovoljenj, ali 42,3%.

Več...

Ni komentarjev: