ponedeljek, 01. februar 2010

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju

Pojasnilo DURS, št. 007-148/2009, 8. 1. 2010

Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost prinaša novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09), je razkrivanje podatka o davčni številki fizične osebe.

Četrti odstavek 19. člena ZDavP-2 določa, da sme davčni organ upravičeni osebi, ki ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju, na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, razkriti podatek o davčni številki zavezanca za davek. Zahtevek mora vsebovati tudi podatke, ki davčnemu organu omogočajo enolično identifikacijo fizične osebe, in sicer poleg osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča ali enotna matična številka občana.

Podatek o davčni številki fizične osebe, se lahko upravičeni osebi razkrije samo, če so izpolnjeni kumulativno določeni pogoji.

Več...

Ni komentarjev: