petek, 19. februar 2010

Smrt podjetnika in nadaljevanje opravljanja dejavnosti po pravnem nasledniku

Pojasnilo DURS, št. 4214-30/2007, 21. 12. 2009

Dileme v zvezi z dednopravni posledicami smrti podjetnika so številne, saj zakonodaja tega področja ne ureja celostno. Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in spremembe; v nadaljevanju: ZD) glede dedovanja podjetnikovega premoženja nima posebnih določb, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3; v nadaljevanju: ZGD-1) pa vsebuje le posamezne določbe v zvezi s smrtjo podjetnika, ki pa ne rešujejo vseh vprašanj, ki se v praksi pojavljajo. Neurejenost posameznih vprašanj povezanih z dednopravnimi posledicami smrti podjetnika povzroča težave tudi pri razlagi in izvajanju davčnih predpisov, ki se nanašajo na omenjeno problematiko.

Glede na to, da naj bi bila novela Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2B) sprejeta še v letu 2009, začela pa naj bi veljati 1. 1. 2010, je v navodilu, ki je pripravljeno v decembru 2009, že upoštevano besedilo novele ZDavP-2B. Do začetka veljave oziroma uporabe novele ZDavP-2B je potrebno upoštevati sedaj veljavno ureditev, na katero napotujejo opombe.

Več...

Ni komentarjev: