petek, 19. februar 2010

Besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije je na 66. redni seji dne 28.01.2010 določila besedilo:

- Predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se preprečijo oziroma zmanjšajo negativni učinki povečane rasti cen življenjskih potrebščin na življenjsko raven materialno najšibkejših davčnih zavezancev. Obravnava po nujnem postopku je potrebna zaradi hkratne obravnave predloga Zakona o minimalni plači, s katerim je vsebina predloga novele Zakona o dohodnini neposredno povezana.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena poslovnika Državnega zbora Zakonodajno pravna služba Državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona.

Več...

Ni komentarjev: