ponedeljek, 01. februar 2010

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o obstoju potrdila o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju

Pojasnilo DURS, št. 007-148/2009, 8. 1. 2009

Novost, ki jo v zvezi z razkrivanjem podatkov, ki so davčna tajnost prinaša novela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2B (Uradni list RS, št. 110/09), je razkrivanje podatka, ali je bilo davčnemu zavezancu izdano potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V skladu s 310. členom ZDavP-2 je davčni zavezanec, ki pridobi potrdilo o tem, da ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, dolžan to potrdilo predložiti izplačevalcu dohodka, kadar je to oseba, ki so ji v skladu z ZDavP-2 naložene obveznosti plačnika davka. Izplačevalec dohodka, ki posluje s samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost, je ob izplačilu dolžan preveriti obstoj potrdila, če davčni zavezanec potrdila ne predloži.

Več...

Ni komentarjev: