sreda, 06. januar 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Uradni list izhaja v elektronski obliki, ki se varno elektronsko podpiše in objavi na spletnih straneh javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.«.

Več...

Ni komentarjev: