sreda, 27. januar 2010

Spremembe kontnih okvirov

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na 117. seji, 17. 12. 2009, sprejel spremembe naslednjih kontnih okvirov:

  • za gospodarske družbe
  • za zadruge
  • za društva in invalidske organizacije
  • za nepridobitne organizacije
  • za male samostojne podjetnike posameznike

Več...

Ni komentarjev: