ponedeljek, 04. januar 2010

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugem odstavku 112. člena, 114. členu in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se za leto 2010 uskladijo tako, da znašajo:

1.splošna olajšava3.100,17 eura
1.1.dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.694,22 eura2.094,99 eura
1.2.dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 eura do 10.055,96 eura1.047,50 eura

Več o Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010

Ni komentarjev: