torek, 05. januar 2010

Rezultati nadzora vulkanizerjev v novembru 2009

Cilj akcije dosežen – preventivna akcija uspela, saj v inšpiciranem obdobju velika večina ni kršila predpisov o obdavčenju.

Davčna uprava RS je v okviru projekta siva ekonomija v mesecu novembru poostrila nadzor pri vulkanizerjih. Davčna uprava je iz preventivnih razlogov ta nadzor tudi javno objavila. V novembru 2009 je bilo pri navedenih davčnih zavezancih opravljenih 114 nadzorov. Največ pregledov je bilo opravljenih predvsem v času od 3. 11. do 15. 11. 2009, ko se izteče rok za menjavo letnih pnevmatik za zimske. Inšpektorji so preverjali izdajanje in vsebino računov, blagajniško poslovanje ter delo in zaposlovanje na črno. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 24 nadzorih (v 21,05 % primerov). Izrečenih je bilo 8 ustnih opozoril, izdane so bile 4 odločbe z opominom in 15 plačilnih nalogov. Znesek izrečenih glob znaša 25.800,00 EUR.

Več...

Ni komentarjev: