sreda, 27. januar 2010

Informacija o pripravi Zakona o minimalni plači ter pogajanjih za sklenitev Socialnega sporazuma za leto 2010

Vlada RS se je na seji 14. januarja 2010 seznanila z Informacijo o pripravi Zakona o minimalni plači ter pogajanjih za sklenitev Socialnega sporazuma za leto 2010 in sprejela naslednje sklepe:

Vlada bo do 31. januarja 2010 določila besedilo zakona o minimalni plači ter besedilo sprememb Zakona o dohodnini.

Vlada bo do 31. januarja 2010 sprejela stališča do predlogov:

  • združenj delodajalcev, posredovanih dne, 7. januarja 2010 z naslovom PREDLOG PAKETA ISTOČASNIH SPREMEMB ZAKONODAJE O MINIMALNI PLAČI IN TRGU DELA; ter
  • Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, posredovanih dne, 8. januarja 2010 z naslovom OSEM STEBROV RAZVOJNE VIZIJE TRGA DELA.

Več...

Ni komentarjev: