torek, 05. januar 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.

Več...

Ni komentarjev: