petek, 08. januar 2010

Vlada ratificirala ustrezne sporazume v skladu z XXI. členom Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS)

Vlada je na 59. seji, 17. decembra 2009, izdala Uredbo o ratifikaciji ustreznih sporazumov v skladu z XXI. členom Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Kitajskim Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih spremembah, ki izhajajo iz pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske k Evropski uniji, s priloženo prečiščeno listo specifičnih obvez Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na področju storitev v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Splošni sporazum o trgovini s storitvami – GATS, je del Marakeškega sporazuma, s katerim je bila leta 1995 ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija – STO. Slovenija se je, kot ena od ustanovnih članic, v STO, in s tem tudi v GATS, vključila že leta 1995. To pomeni, da je tega leta v okviru STO predložila tudi listo specifičnih obvez na področju storitev, ki je bila leta 1999 dopolnjena z Ratifikacijo Petega protokola k Splošnemu sporazumu o trgovini s storitvami. Ustanovna članica STO so tudi Evropske skupnosti (ES), ki so, skupaj z njenimi državami članicami, oblikovale skupno listo specifičnih obvez. Ta pokriva dvanajst držav, ki so bile leta 1995 članice Evropske unije.

Več...

Ni komentarjev: