torek, 05. januar 2010

Spremembe Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07) se PRILOGA nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.

Več...

Ni komentarjev: