torek, 17. november 2009

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 – ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 in način njihovega financiranja.
Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji.

Več...

Ni komentarjev: