petek, 13. november 2009

Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Dne 11. 3. 2009 so predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev sklenili novo Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09). Kolektivna pogodba je bila dejansko le uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/07. Stranki sta tako spreminjali le normativni del, ne pa tudi tarifnega dela kolektivne pogodbe.

Izhodišče za spremembo nove Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet je bila stara Kolektivna pogodba za cestni potniški promet, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/07. Slednja je v 53. členu določala, da z začetkom veljavnosti te kolektivne pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije s Tarifno prilogo, objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/98, ter vsi njeni aneksi, popravki in razlage.

Več...

Ni komentarjev: