petek, 06. november 2009

Dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013

Vlada je na redni seji, 15. oktobra 2009, na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Vlada je na podlagi 4. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo na 81. redni seji, 6.7.2006, sprejela Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013.

Sedanja dopolnitev Programa ukrepov se nanaša na poglavje Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri in spremembe vsebine, povezane s tem podpoglavjem.

Več...

Ni komentarjev: