torek, 24. november 2009

Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009

Vlada je na dopisni seji, 5. novebra 2009, sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Cilj zakona je uskladiti zakonske rešitve z doseženimi dogovori s socialnimi partnerji.

S poglabljanjem finančno-gospodarske krize so se pritiski na javne finance povečali. Projekcije javnofinančnih agregatov kažejo, da so problemi v javnih financah ne samo prehodne, ampak tudi strukturne narave. Ohranjanje visokih primanjkljajev bi povečalo problem dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Osnovna usmeritev kratkoročnih ukrepov vlade je, da se prilagoditev slabim gospodarskim razmeram v največji možni meri izvede s pomočjo zmanjšanja javnofinančnih odhodkov.

Več...

Ni komentarjev: