sreda, 25. november 2009

Božičnica

Pripravili smo članek, ki obravnava izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti, izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta, izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom ter davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo.

Članek je dostopen vsem, ki imajo aktiven dostop do katerega od e-seminarjev.

Avtorica

Kristina Barič, Združenje delodajalcev Slovenije

Kazalo

1 Izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti

2 Izplačilo »božičnice« kot nagrade delavcem ob koncu leta

3 Izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom

4 Davčno priznavanje plač in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo

Oblika gradiva:

Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki E-seminarja, dostopno je na spletni strani vsem uporabnikom, ki imajo aktiven dostop do katerega od gradiv.

Gradivo obsega 4 strani.

Vstop v e-seminar

Več e-seminarjev

Ni komentarjev: