četrtek, 05. november 2009

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 36/09) se spremeni datum uporabe novih šifer iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino. Nove šifre se uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje.

Več...

Ni komentarjev: