ponedeljek, 16. november 2009

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2009

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

Ni komentarjev: