četrtek, 30. oktober 2008

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Vlada je na redni seji 14. oktobra 2008 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Poglavitna rešitev zakona je uvedba neomejenega jamstva za neto bančne vloge upravičencev po 310. členu ZBan-1. Neomejena raven jamstva je predvidena od 8. oktobra 2008 dalje.

Zakon določa tudi, da velja neomejeno jamstvo zaenkrat najmanj do 31.12.2009 (po vzoru sklepa ECOFIN). Po tem datumu lahko ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije prouči razmere na finančnem trgu. Če oceni, da so se le-te spremenile, predlaga Vladi Republike Slovenije, da raven višine zajamčene vloge.

Več

Ni komentarjev: