sreda, 08. oktober 2008

Prijava kratkotrajnega dela

(postopek prijave)

Mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) mora opravljanje kratkotrajnega dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela.

Prijava kratkotrajnega dela se vloži pri pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.

Prijava kratkotrajnega dela se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja.

Pristojna upravna enota en izvod prijave kratkotrajnega dela nemudoma posreduje pristojnemu inšpektoratu za delo.

Več

Ni komentarjev: