četrtek, 02. oktober 2008

Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost v obdobju 2002–2007

Delež skupnih obremenitev z davki in prispevki za socialno varnost je v letu 2007 znašal 38,4 % BDP, to je za 0,2 odstotne točke manj kot v letu 2006.

Delež skupnih obremenitev z davki in prispevki za socialno varnost (fiskalnih obremenitev) v BDP se je v obdobju od leta 2002 do 2005 ves čas povečeval (od 38,2 % BDP v letu 2002 do 39,0 % BDP v letu 2005), z letom 2006 pa se je začel zmanjševati (38,6 % BDP) in je v letu 2007 znašal 38,4 % BDP. Pri tem se je delež davčnih prihodkov v BDP spet nekoliko povečal (za 0,1 odstotne točke na 24,5 % BDP), delež prispevkov za socialno varnost pa se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal (za 0,3 odstotne točke na 13,9 % BDP) in dosegel najnižjo raven po letu 1995.

V letu 2007 je bil glavni razlog za zmanjšanje deleža fiskalnih obremenitev v BDP zmanjšanje deleža prispevkov za socialno varnost.

Delež prispevkov za socialno varnost v BDP se je leta 2007 glede na leto 2006 zmanjšal za 0,3 odstotne točke, predvsem zaradi nižjega deleža dejanskih socialnih prispevkov. Zmanjšali so se tako deleži dejanskih socialnih prispevkov delodajalcev kot zaposlenih in samozaposlenih. Njihovi deleži v BDP so bili leta 2007 glede na leto 2006 manjši za 0,1 odstotne točke.

Delež davčnih prihodkov v BDP je bil v letu 2007 za 0,1 odstotne točke višji od tistega v letu 2006.

Več ...

Ni komentarjev: