sreda, 01. oktober 2008

Obdavčitev brezplačne pridobitve delnic Nove KBM

V Prospektu za ponudbo delnic NKBM javnosti je zapisano, da pridobi mali vlagatelj za vsakih deset delnic, pridobljenih v postopku ponudbe malim vlagateljem v okviru zagotovljenega števila delnic in ki jih ima neprekinjeno v lasti najmanj do 12. septembra 2008, pravico do dodatne ene brezplačne navadne delnice NKBM. Zagotovljeno število delnic je 20, kar pomeni, da bo vlagatelj iz tega naslova lahko prejel največ dve delnici. Brezplačne navadne delnice NKBM bodo malim vlagateljem, ki bodo izpolnili zgoraj navedeni pogoj, avtomatično vpisane v skladu s pravili KDD na ustrezne račune pri KDD v roku desetih delovnih dni po 12. septembru 2008. Delnice, ki so potrebne za izpolnitev zaveze, so last Republike Slovenije. V nadaljevanju pojasnjujemo:

  1. kako se davčno obravnava pridobitev delnice KBMR iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo v skladu z Zakonom o dohodnini in
  2. kako se davčno obravnava odsvojitev delnice KBMR iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo v skladu z Zakonom o dohodnini.

Več preberite v pojasnilu Davčne uprave

Ni komentarjev: