ponedeljek, 27. oktober 2008

Novičke - 20. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu, pred 20. oktobrom, smo na portal dodali naslednje vsebine:

Razpis za direktorja Agencije za nadzor nad revidiranjem

Davčna uprava izdala 19.888 informativnih izračunov dohodnine z osebno vročitvijo

Obvestilo pridelovalcem grozdja in vina o prijavi pridelka

ZZZS omogoča izrednim študentom nemoteno posredovanje podatkov o njihovih obveznih zavarovanjih za nakup bonov za študentsko prehrano

Negotovinska plačila na podračune javnofinančnih prihodkov po ukinitvi upravnih in sodnih kolkov

Povprečne mesečne plače - avgust 2008

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

Poročanje o izplačanih plačah na obrazcu ZAP-STRU/L - do 31.10.2008

Izpolnjevanje obrazca M-1

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-10

POJASNILO STROKOVNEGA ODBORA ZA POJASNJEVANJE O SOP-7

Položaj delodajalca v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje tujca zaradi zaposlitve ali dela ter zaradi opravljanja sezonskega dela

Cestnine za vozila nad 3.500 kg z novembrom višja za 10 odstotkov

Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

Ni komentarjev: