četrtek, 09. oktober 2008

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Vlada je na seji 1. oktobra 2008 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost.

Pri izvajanju Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost se je izkazala potreba po spremembi in dopolnitvi, saj so postopki spreminjanja prostorskega akta iz ekonomskih in drugih razlogov nesmotrni ter administrativno neupravičeni glede na vrsto in zahtevnost posega v prostor za nekatere objekte, ki imajo tlorisno površino do 1 m2. Gre predvsem za objekte v segmentu t.i. urbane opreme, ki imajo »začasen značaj«, saj so postavljeni za določeno obdobje (npr. 3 - 5 let), s spremembo prometne infrastrukture ter številnimi drugimi vplivi pa se tudi spreminjajo potrebe po njihovem umeščanju v prostor.

Objekti, ki imajo tlorisno površino do 1 m2, kar je bistveno manj v primerjavi z določenimi drugimi enostavnimi objekti, so npr.:

 • nadstrešek pred vhodom v objekt največ 30 m2, višine do 3,5 m
 • zavetišče na železniških postajališčih do 50 m2
 • žičniški zabojnik do 30 m2
 • obmejna stavba do 30 m2
 • nadstrešnica nad mejnim prehodom do 120 m2, višina do 7,5 m
 • prijavnica do 30 m2
 • nadstrešnica za motorna vozila do 120 m2, višina do 7,5 m
 • kašča največ 20 m2, višina do 3,5 m
 • kozolec dolžine do 30 m in višine največ 6 m
 • šotor do 500 m2, višina do 6 m
 • oder z nadstreškom do 30 m2, višina do 6 m
 • pokriti prireditveni prostor do 500 m2
 • začasna tribuna za gledalce največ 1000 m2, višine največ 6 m
 • pokrit vadbeni prostor do 500 m2.

Vir: UVI

Ni komentarjev: