sreda, 27. avgust 2008

Vloga za humanitarno pomoč zaradi škode v neurju

Vlada je humanitarnima organizacijama Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenski Karitas zagotovila vsaki po 1.500.000 EUR, ki jih bosta razdelili prebivalcem, ki so bili prizadeti v avgustovskih neurjih. V juliju je podoben sklep vlada sprejela za prizadete v neurju v občini Kamnik in okolici, in sicer za vsako od organizacij v višini 500.000 EUR. Dogovorili so se, da obe humanitarni organizaciji in centri za socialno delo usklajeno nastopijo pri razdeljevanju pomoči. Ključni cilj je namreč, da do pomoči pridejo vsi, ki jo potrebujejo, da veljajo za vse enotni kriteriji in da je pomoč razdeljena čimprej. Sredstva so prvenstveno namenjena pomoči posameznikom in družinam, ki so bile najbolj prizadete bodisi zaradi poškodb na objektih bodisi zaradi izgube nezavarovanih pridelkov in so eksistenčno ogrožene. Prva denarna pomoč, za katero je sredstva odobrila vlada, je namreč namenjena temu, da ljudem na prizadetih območjih olajša čas do takrat, ko bo ocenjena vsa škoda in ko bodo dobili tudi druga sredstva, bodisi od lokalnih skupnosti bodisi od države ali zavarovalnice. Vsi prebivalci na prizadetih območjih tako v julijskem kot tudi v avgustovskem neurju, ki še niso zaprosili za pomoč, bodo enotno vlogo od danes dalje lahko dobili na centrih za socialno delo ali pri lokalnih predstavnikih Karitas in Rdečega križa, objavljamo pa jo tudi na našem spletišču. Vloge, ki jih bodo sprejemali na centrih za socialno delo, na RKS in Karitas, bo sproti obravnavala in o njih odločala pristojna komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov centrov za socialno delo, Rdečega križa, Karitas in občinskih služb. Več o tej temi in obrazec vloge

Ni komentarjev: