torek, 12. avgust 2008

Osnove DDV: Kaj je davčna številka in kaj je ID številka?

Davčno številko ima vsak zavezanec za davek in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Davčno številko določa 33. čl. Zakona o davčnem postopku. Sestavljena je iz osmih številk. Davčna številka se s posameznim zakonom o obdavčenju lahko določi za posamezno vrsto davka tako, da se ji dodajo črkovne ali številčne oznake. V tem primeru govorimo o dopolnjeni davčni številki. Tako se skladno z ZDDV-1 davčna številka uporabi za identifikacijsko številko (ID številko). ID številka je enaka davčni številki s predpono SI, če gre za slovenskega zavezanca z identifikacijsko številko. Zgled: ID številka Davčna številka podjetja X je 45678148. ID številka za DDV je torej SI45678148 Iz gradiva Osnove DDV, ki je namenjeno začetnikom in vsem, ki se želijo seznaniti z osnovami Davka na dodano vrednost.

Ni komentarjev: