ponedeljek, 25. avgust 2008

Starostna omejitev za zdravstveno zavarovanje šolajočih otrok kot družinskih članov je 26 let

Zavod za zdravstveno zavarovanje je objavil novičko, s katero obvešča, da zadnja sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovan postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – otrok. Za osebe, ki so že dopolnile 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi kljub veljavnem potrdilu o šolanju tako ni več dopustno. Zavezanci za prijavo morajo za zavarovane osebe, ki jih prijavljajo v obvezno zdravstveno zavarovane kot družinske člane – otroke, in bodo v času veljavnosti priloženega potrdila o šolanju dopolnile 26 let, z dnem dopolnitve 26. leta vložiti odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po predmetni podlagi. Zavarovane osebe, ki so med časom veljavnosti potrdila o šolanju dopolnile 26 let, si morajo najkasneje v 8 dneh po dopolnitvi 26. leta urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po zavarovalni podlagi, za katero izpolnjujejo pogoje. Več

Ni komentarjev: