četrtek, 21. avgust 2008

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo

Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju dne 13. in 14. julija 2008, za naložbe v stanovanjske objekte, ki so bili zaradi neurja z viharjem in točo poškodovani, in sicer za naslednji namen: * prekrivanje stanovanjskega objekta Priznani stroški naložbe vključujejo: * nakup in namestitev izbrane strešne kritine * nabavo in vgradnjo izolacijskih materialov, katerih toplotna prevodnost je λ ≤ 0,045 W/mK in debelina najmanj 20 cm, ki bodo nameščeni na ostrešje ali na ploščo neogrevanega podstrešja, * paroprepustno folijo, vključno z letvami oz. deskami nad špirovci, * strešna okna s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev oz. U ≤ 1,4 W/m2K za cele elemente, * namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno, * ostrešje, tj. strešno konstrukcijo, ki vključuje tramove, slemenske lege in letve za namestitev strešne kritine, v kolikor to izhaja iz zapisnika o oceni delne škode (Obr. 4). Priznani stroški ne vključujejo oblaganja oz. zaključnih del na notranji strani ostrešja (npr. z mavčnokartonskimi, lesenimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem ipd.) Več

Ni komentarjev: