četrtek, 14. avgust 2008

RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani

1. Predmet razpisa Predmet razpisa je najem bivalnih zmogljivosti, namenjenih bivanju študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Sklenili bodo pogodbe za najem največ 2200 ležišč, od tega 700 za novince in 1500 za študente, ki podaljšujejo bivanje. 2. Pogodbeno obdobje Pogodbe za najem bodo sklenjene za študijsko leto 2008/09, s tem, da bo sofinanciranje zagotovljeno za največ deset mesecev, to je od 1. 10. 2008 do 31. 7. 2009 oziroma od dneva podpisa pogodbe. Za pogodbe sklenjene v mesecu oktobru 2008 bo sofinanciranje zagotovljeno za deset mesecev, za pogodbe sklenjene v kasnejših mesecih pa bo sofinanciranje zagotovljeno za sorazmerno krajši čas od desetih mesecev, glede na mesec podpisa pogodbe. Več

Ni komentarjev: