četrtek, 21. avgust 2008

Obvezni dvojezični ceniki, obratovalni časi in podajanje informacij

Od 1. avgusta 2009 bodo morala podjetja na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti v naslednjih procesih poslovanja: – pri podajanju osnovnih informacij glede značilnosti, prodajnih pogojev, namembnosti, sestave in uporabe izdelka ali storitve; – v cenikih, če so predpisani s posebnim zakonom; – v obvestilih o obratovalnih časih. Več

Ni komentarjev: