petek, 29. avgust 2008

Štipendiranje

V ponedeljek se začenja novo šolsko, ki prinaša nova veselja pa tudi nove skrbi, zato smo tokrat zbrali nekaj aktualnih informacij, povezanih s štipendiranjem.

Štipendija in zakon o dohodnini ZDoh-2
Kako obravnava štipendijo ZDoh-2

Obstoječe kadrovske štipendije in Zakon o štipendijah
Kaj o obstoječih kadrovskih štipendijah pravi ZŠtip

Razvoj kadrov in štipendiranje v Republiki Sloveniji
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07) je bil sprejet z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem. Zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

Informacija o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije pripravilo podrobnejšo informacijo o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009, kot jih določa novi Zakon o štipendiranju.

Podeljevanje štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009

V tem obvestilu je nekoliko več informacij o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009, kot jih določa novi Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07-popr.). Informacija je namenjena učencem, dijakom in njihovim staršem ter seveda šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem.

Skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Tudi na forumu potekajo pogovori o štipendijah:

Ni komentarjev: